Diagnostyka radiologiczna w stanach nagłych niejednokrotnie stanowi wyzwanie podczas dyżuru. Szczególne istotne jest obrazowanie radiologiczne ośrodkowego układu nerwowego, głowy, kręgosłupa. Dzięki współpracy ze specjalistami w dziedzinie neuroradiologii z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego powstały warsztaty "Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych". Naszym celem jest przybliżenie zasad diagnostyki, przekazanie rzetelnej wiedzy opartej na doświadczeniu. Wykładowcy to eksperci w swojej dziedzinie nastawieni na skuteczność w nauczaniu..

#warsztaty_praktyczne

Kształcenie specjalistyczne z zakresu radiologii obejmuje dwa ważne filary. Obok wiedzy teoretycznej równie ważne jest doświadczenie kliniczne. Dostęp do książek i artykułów, w tym dostęp elektroniczny, zapewnia pogłębienie wiedzy teoretycznej. Celem warsztatów jest uzupełnienie podstaw teoretycznych o wiedzę, którą posiadają praktycy. Warsztaty mają na celu praktyczny trening umiejętności pod nadzorem doświadczonych specjalistów.. 

#kompednium_wiedzy

Zakres tematów przygotowany na kurs obejmuje całość zagadnień, które można spotkać na dyżurze, prowadząc diagnostykę stanów nagłych. Kadra wykładowców planując zakres kursu uwzględniła najczęstsze problemy kliniczne, z którymi możesz spotkać się interpretując i opisując badania..
 

#wrocławskie_warsztaty_neuroradiologii

Doświadczenie kliniczne w radiologii zdobywamy przez lata pracy diagnozując pacjenta planowo, ostrodyżurowo lub udzielając konsultacji w schemacie second opinion. Wymiana doświadczeń na forach specjalistycznych oraz zjazdach naukowych pozwalają nam poznać schematy pracy i wiedzę innych osób. Wykładowca prowadzący kursy musi mieć duże doświadczenie kliniczne, łatwość prowadzenia dyskusji, cechować się pracowitością. Zespół WSN stanowią specjaliści z pasją i zacięciem neuroradiologicznym: dr hab. Anna Zimny prof. WUM oraz dr hab. Maciej Guziński..   

 

NASZA KADRA

prof. dr hab. n. med. Anna Zimy - Kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, certyfikowany neuroradiolog z 20-letnim doświadczeniem klinicznym. Ukończony dwuletni kurs europejski w dziedzinie neuroradiologii z dyplomem EDiNR w 2015 r. Wykładowca na licznych kongresach i kursach polskich oraz międzynarodowych (ECR Wiedeń, ESNR, międzynarodowe kursy Erasmus). Dwukrotnie nagrodzona na Kongresie w Wiedniu za najlepszą prezentację ustną w dziedzinie neuroradiologii. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach międzynarodowych.gnostyki obrazowej. Posiada duże doświadczenie w diagnostyce USG jamy brzusznej. Związana z z Zakładem Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii USK we Wrocławiu.
dr hab. n. med. Maciej Guziński - Od 10 lat adiunkt w Zakładzie Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Główne zainteresowania to diagnostyka naczyń, układu nerwowego i stanów nagłych oraz badania perfuzyjne i dwuenergetyczne. Radiolog zabiegowy i obrazowy, wieloletni kierownik pracowni tomografii komputerowej i obecnie kierownik pracowni radiologii zabiegowej w szpitalu uniwersyteckim we Wrocławiu. Autor licznych publikacji naukowych i prezentacji ustnych na zjazdach krajowych i zagranicznych (w tym ECR Wiedeń i ESNR), wykładowca w ramach kursów CMKP i Szkoły Radiologii w Kielcach. Przez 10 lat opiekun Studenckiego Koła Naukowego Katedry Radiologii. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec czterech córek oraz wioślarz osady łodzi smoczej.

Regulamin | Polityka Prywatności